erik service medewerker coronazelftesten.shop

Hallo, mijn naam is Erik. Servicemedewerker van Coronazelftesten.shop

Ik hoop dat je dit blog met veel plezier leest

Weten welke zelftest het beste bij je past?

Doe de Zelftest Keuzetest. Klik hier

en krijg 10% korting

Hoe Betrouwbaar is een Corona Zelftest

corona zelftesten hoe betrouwbaar zijn sneltesten

Hoe betrouwbaar is zo’n zelftest nou eigenlijk? Betrouwbaarheid is één van de belangrijkste kenmerken van een zelftest, immers je wilt natuurlijk dat de kans op de juiste uitslag zo hoog mogelijk is. Niet alleen dat de uitslag klopt als iemand corona heeft, maar ook als iemand geen corona blijkt te hebben. Hieronder gaan we dieper in op deze materie, en leggen we uit welke factoren de betrouwbaarheid van zo’n thuistest beïnvloeden. Eerst laten we zien hoe enkele merken scoren in termen van betrouwbaarheid. We vergelijken ook de betrouwbaarheid van zelftesten met die van een PCR-test. Als laatste leggen we uit hoe de betrouwbaarheid, door fabrikanten van zelftesten, wordt gemeten.

Betrouwbaarheid van de meest bekende merken zelftesten

De betrouwbaarheid van corona zelftesten wordt gemeten door het aantal juiste uitslagen te vergelijken met de uitslag van een GGD PCR-test. Dat is de bekende test in de teststraat van de GGD. De meeste zelftesten scoren tussen de 85 en 100%. Met andere woorden, een 100% score betekent, dat de test even goed scoort als een PCR-test. Hieronder hebben wij een plaatje opgenomen dat direct een goed beeld geeft hoe de verschillende merken scoren ten opzichte van elkaar in termen van betrouwbaarheid. Direct valt op dat de Biosynex corona zelftest het beste scoort. En de BD Veritor heeft de laagste betrouwbaarheid. 

Een andere manier om naar de betrouwbaarheid van de zelftesten te kijken, is door van de mensen die na een positieve zelftest ook een positieve PCR-test bij de GGD als uitslag hebben gekregen. Uit de onderstaande tabel van het RIVM, blijkt dat bijna 90% te zijn. Met andere woorden, gemiddeld genomen betekent een positieve zelftest dat voor bijna 90% deze uitslag juist is. Belangrijk is hier het woord gemiddeld, immers het is een mix van zelftesten met sterk uiteenlopende betrouwbaarheid.

Een gemiddelde betrouwbaarheid van corona zelftesten van bijna 90% volgens het RIVM, toont heel duidelijk het nut aan van zelftesten. Immers het beweegt mensen naar de GGD te gaan om de uitslag te bevestigen. En de uitslag blijkt gemiddeld in 9 van de 10 gevallen juist te zijn. Onze eerdere grafiek liet al zien dat de beste corona zelftesten nog beter scoren. Bijvoorbeeld de Biosynex zelftest scoort zelfs ruim 97% in vergelijking met een PCR-test.

Hoe wordt de betrouwbaarheid van een zelftest berekend

Fabrikanten van zelftesten meten de betrouwbaarheid door het percentage juiste uitslagen te vergelijken met de uitslag van de PCR-test. Dus, hoe dichter het percentage juiste uitslagen van de zelftesten komt bij de uitslag van de PCR-test, des te hoger is de betrouwbaarheid van de zelftest. De PCR-test geldt dus als een soort gouden standaard, de basis waar vanaf wordt gemeten. Dit klinkt wellicht een beetje ingewikkeld, en daarom leggen we het uit hoe dit in de praktijk gaat.

Voordat we naar het laboratoriumvoorbeeld gaan, leggen we eerst de betekenis van twee belangrijke waardes uit. Deze twee waardes geven namelijk de  betrouwbaarheid van een zelftest weer. Ten eerste de sensitiviteit van een zelftest. Dat is de kans dat iemand met die corona heeft ook positief test. En als tweede de specificiteit. Dat is de kans dat iemand die de ziekte niet heeft daadwerkelijk negatief test. Dit is nog steeds een beetje abstract. Het volgende maakt het inzichtelijk. Je wilt dat de sensitiviteit zo hoog mogelijk is, immers indien de uitslag onterecht aangeeft dat je positief bent, dan moet je in quarantaine terwijl je geen corona hebt. Liefst moet de specificiteit ook zo hoog mogelijk zijn, want een onjuiste uitslag zou betekenen dat ondanks dat je corona hebt, een negatieve uitslag krijgt, en dan mag je je gewoon begeven in de buurt van anderen. Laten we nu kijken naar het laboratoriumvoorbeeld.

In een laboratoriumsetting wordt als eerste een groep personen samengesteld, die allen positief zijn getest op het coronavirus op basis van de PCR-test. Dit is stap één. Het is overigens belangrijk om te weten, dat ook een PCR-test niet 100% betrouwbaar is. Dit geldt overigens voor alle medische tests. Toch wordt het aantal juiste uitslagen op 100% gezet, en met dit getal worden de zelftesten vergeleken. Bij stap twee worden bij alle personen in deze groep een zelftest afgenomen. Daarna wordt het percentage positieve uitslagen van de zelftesten berekent. Dit percentage ligt idealiter zo dicht mogelijk bij de 100%, immers hoe hoger des te betrouwbaarder de zelftest. Hetzelfde wordt gedaan met een groep personen waarbij PCR-testen hebben vastgesteld dat niemand binnen de groep corona heeft. De zelftesten worden afgenomen, en daarna wordt berekent hoeveel procent van de afgenomen testen een negatieve uitslag toont. Ook hier geldt hoe dichter bij 100% des te betrouwbaarder de zelftest.

Verder is van belang dat de betrouwbaarheid van zelftesten door de fabrikanten zelf worden gemeten. Daarop vindt geen controle plaats. Binnenkort publiceren wij een artikel over de betrouwbaarheid van zelftesten in de praktijk.

Nu we weten hoe de betrouwbaarheid wordt bepaald van een zelftest, bespreken we in de volgende paragraaf de factoren die de betrouwbaarheid beïnvloeden.

Welke factoren beïnvloeden de betrouwbaarheid van zelftesten

Daarvoor is het belangrijk deze factoren in te delen in datgene waar de gebruiker van de zelftest invloed op heeft en factoren die de gebruiker niet zelf in de hand heeft.

Waar heeft de gebruiker zelf invloed op? Als gebruiker van de zelftest is het belangrijk exact de instructies op te volgen zoals opgenomen in de bijsluiter. Als je bijvoorbeeld het wattenstaafje niet ver genoeg in je neus duwt of niet vaak genoeg het wattenstaafje draait in je neus dan zal het de betrouwbaarheid sterk negatief beïnvloeden. Immers, hierdoor worden te weinig virusdeeltjes opgenomen, en wordt de kans op een fout-negatieve uitslag een stuk groter. Op de kans op een juist uitslag zo groot mogelijk te maken hebben wij een blog geschreven waarin we in 5 eenvoudige stappen uitleggen hoe je op de juiste manier een zelftest doet.

Het maakt veel uit welke zelftest wordt gekozen, immers sommige zelftesten hebben zelfs een sensitiviteit van 0%, ondanks het CE-keurmerk. 

Als tweede is de kwaliteit, en dus de betrouwbaarheid, van de zelftest van belang. Daar zitten grote verschillen tussen. In de onderstaande grafiek hebben wij 15 zelftesten opgenomen die allemaal een CE-keurmerk hebben. Van alle testen staat de sensitiviteit, ofwel de betrouwbaarheid, op zowel de X als de Y-as. De sensitiviteit neemt toe naarmate de test meer richting rechtsboven staat weergegeven. Dus deze grafiek laat in één oogopslag zien hoe testen, qua betrouwbaarheid, ten opzichte van elkaar scoren. Hoe hoger de waarde, des te hoger is de betrouwbaarheid. Als bron hebben wij gebruik gemaakt van een Duits onderzoek: Comparative sensitivity evaluation for 122 CE-marked SARS-CoV-2 antigen rapid tests. Dit onderzoek is o.a uitgevoerd door het Paul-Ehrlich-Institute en Robert Koch-Institute. Beide instanties zijn medeverantwoordelijk voor de goedkeuring van zelftesten voor de Duitse markt.

corona zelftesten sensitiviteit vergeleken
Sensiviteit van 15 corona zelftesten. Elke test heeft een CE-keurmerk. Sensitiviteit is het gemiddelde van de sensitiviteit bij de CT-waardes tussen 17 en 36.

Duidelijk is te zien, dat het veel uitmaakt welke zelftest wordt gekozen, immers sommige zelftesten hebben zelfs een sensitiviteit van 0%, ondanks het CE-keurmerk.  De test met de hoogste betrouwbaarheid is die van Biosynex, en deze test is ook door de Nederlandse overheid gecertificeerd. Om die reden staat Biosynex ook op de eerste plaats in onze Top 5 Beste Corona Zelftesten. Meer informatie over deze test kunt u vinden in onze winkel, of lees ons blog artikel over de Biosynex zelftest voor meer achtergrondinformatie.

biosynex corona zelftest met logo

Waar vaak ook fouten worden gemaakt is bij het aflezen. Soms licht het streepje niet goed op  (enkel vaag zichtbaar) nadat de testvloeistof op het cassette is gedruppeld. Gebruikers menen dan langer te moeten wachten. Echter bij sommige testen mag de uitslag enkel tussen de 15 en 20 minuten of tussen de 20 en 30 minuten worden afgelezen. Indien langer wordt gewacht dan is de kans groter dan het streepje wel duidelijk zichtbaar wordt, en dat resulteert dan in een fout-positieve uitslag. Dus met zelftesten is het heel belangrijk niet langer te wachten dan de maximale tijd die de fabrikant heeft opgegeven. Indien het streepje slechts vaag zichtbaar wordt, is het beter nog een test uit te voeren op dezelfde dag. Ook is het verstandig de volgende dag nogmaals een zelftest af te nemen, gewoon voor de zekerheid.

Er zijn ook factoren waar de gebruiker nauwelijks of geen invloed op heeft. Zo is de hoeveelheid virusdeeltjes in het lichaam (de zogenaamde virale lading weergegeven dmv de CT-waarde) een belangrijke factor. Hoe meer virusdeeltjes er aanwezig zijn, des de betrouwbaarder de uitslag. Verder is het erg belangrijk dat een test ook goed scoort bij een relatief lage virale lading. De bovenstaande grafiek toont de gemiddelde betrouwbaarheid van elke test, die is berekend door het gemiddelde te nemen van de betrouwbaarheid bij respectievelijk hoge, middelmatige en lage virale lading. Bijna alle testen score goed bij een hoge virale lading. Maar een deel van de testen scoort een stuk minder goed bij een middelmatige en lage virale lading. Deze testen staan weergegeven linksonder in de grafiek. Binnen enkele dagen publiceren wij een artikel over de betrouwbaarheid van zelftesten in de praktijk. Zoals in de bovenstaande grafiek te zien is, blijkt er toch een verschil te zitten tussen de betrouwbaarheid zoals opgegeven door fabrikanten en de betrouwbaarheid in de praktijk.

En als laatste is nog belangrijk op hoeveel dagen na de eerste besmetting de test wordt afgenomen. Een dag of 5 na de besmetting, is de virale lading het hoogst, en een afgenomen zelftest zal dan de meest betrouwbare uitslag geven. Voor de gebruiker is het natuurlijk bijna onmogelijk om erachter te komen op welke dag de besmetting heeft plaatsgevonden.

De betrouwbaarheid van een zelftest: een rekenvoorbeeld

We nemen de PCR-test, die wordt in de teststraat van de GGD gebruikt weer als basis en stellen deze op 100% voor zowel de sensitiviteit en de specificiteit.

In dit voorbeeld starten we met de Biosynex zelftest. Dit is de test met de hoogste betrouwbaarheid, met een sensitiviteit van 97,2% en de specificiteit is 100%, zoals opgegeven door de fabrikant. De sensitiviteit van deze test is lager dan die van de PCR-test, en daarmee is de kans groter op een fout-positieve uitslag in vergelijking met de PCR-test. Ofwel een grotere  kans op een onjuiste uitslag van een coronabesmetting. Stel je  neemt 1000 zelftesten af, dan krijgen gemiddeld 972 personen de juiste uitslag. Terwijl 28 uitslagen onterecht corona aanduiden. De specificiteit van de Biosynex zelftest is 100%. Met andere woorden deze zelftest is exact even nauwkeurig als een PCR-test als het gaat op de kans op fout-negatieve uitslag.

We nemen nog een voorbeeld maar dan een zelftest met een relatief lage betrouwbaarheid, maar die ook door de Nederlandse overheid is gecertificeerd. Dat is de Beijing Lepu Medical SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit zelftest. Deze heeft een sensitiviteit van 84% en een specificiteit van 100%. De kans op een fout-negatieve uitslag is gelijk aan die van een PCR-test. Echter de kans op een fout-positieve uitslag is een stuk groter. Van de 1000 afgenomen testen is de uitslag 840x juist. Maar 160 uitslagen zijn onjuist. Met deze vergelijking is duidelijk dat het uitmaakt welke test je gebruikt. Ten tweede, de betrouwbaarheid van een zelftest is lager in vergelijking met een PCR-test. Maar een zelftest met een hoge sensitiviteit en specificiteit, komt qua betrouwbaarheid heel dicht in de buurt van een PCR-test.

Corona zelftesten tegen een scherpe prijs

Bij Coronazelftesten.shop koop je corona zelftesten tegen een scherpe prijs. Wij verkopen sneltesten aan consumenten, bedrijven, scholen, kinderdagverblijven en aan lokale overheden. Thans zijn Biosynex en Roche de meest populaire werken bij onze afnemers. Maar wij verkopen ook veel testen van de merken Siemens Clinitest, MP Biomedicals en Acon Flowflex. Wellicht is elk merk niet even bekend bij je. Mocht je vragen hebben welke test het meest geschikt voor je is, bel ons of neem contact op via het contactformulier.

Conclusie

De betrouwbaarheid van een zelftest is voor de meesten een allesbepalende factor. Dat is natuurlijk ook logisch, je wilt tenslotte dan de kans op een onjuiste uitslag zou klein mogelijk is. In dit artikel hebben we laten zien dat de PCR-test als gouden standaard wordt gebruikt om de betrouwbaarheid van een zelftest te bepalen. De verschillen in betrouwbaarheid van zowel de sensitiviteit als de specificiteit van de verschillende zelftesten zijn groot. Het is daarom van belang goed op te letten welke zelftest je kiest. En als laatste doordat een PCR-test door een professional wordt afgenomen, en een laboratorium wordt geanalyseerd zal een PCR-test altijd betrouwbaarder zijn dan een zelftest. Echter zelftesten met een relatief hoge sensitiviteit en specificiteit, zoals de Biosynex zelftest, komen qua betrouwbaarheid wel dicht in de buurt van de PCR-test. En vergeet niet, vaker testen resulteert ook in een steeds hogere betrouwbaarheid.

Veel Gestelde Vragen

De CT-waarde is de indicatie van de virale lading. Naarmate de CT-waarde lager is, aangegeven met CT<25 dan is er sprake van een hoge virale lading. PCR-testen en zelftesten geven een betrouwbaarder resultaat naarmate de virale lading hoger en daarmee de CT-waarde lager is. Bij een CT-waarde  CT>30 is er spraken van een lage virale lading.

Het korte antwoord is nee. Hoewel de meeste testen die binnen de EU beschikbaar een goede betrouwbaarheid hebben, zitten er toch enkele tussen die ondermaats presteren, ondanks het CE-keurmerk. Het is dus zaak goed op te letten bij de aanschaf van zelftesten.

Dank voor het lezen van dit artikel. Mocht je dit artikel nuttig vinden voor anderen, vergeet dan niet het artikel te delen via de onderstaande knoppen. Voor vragen, neem contact op via ons contactformulier. Een reactie op dit artikel kan je onderaan deze pagina plaatsen. We zien je graag binnenkort terug op coronazelftesten.shop voor een nieuw artikel over corona sneltesten.

Delen

4 reacties op “Hoe Betrouwbaar is een Corona Zelftest”

  1. Dag Stijn,

   Dank voor je reactie.

   Het officiële beleid van de overheid is: doe een zelftest voordat je mensen gaat ontmoeten. Dus voordat je naar school of naar het werk gaat, is het verstandig een zelftest af te nemen. Dat betekent ook, dat indien je op een bepaalde dag verwacht thuis te blijven, een zelftest niet nodig is. Dat scheelt natuurlijk ook qua geld. In termen van een juiste uitslag is het natuurlijk zo; hoe vaker je een test uitvoert hoe kleiner de kans op een onjuiste uitslag. Met andere woorden de kans op een false positieve of false negatieve uitslag wordt daarmee kleiner.

   Tip: Bij het uitvoeren van een zelftest is het aan te raden, om niet alleen een monster te nemen van beide neusgaten, maar ook van de keelholte. Beweeg daarbij het wattenstafje voorbij je wang langs de binnenkant. Zo vergroot je de kans op een juiste uitslag. Dat komt omdat je dan eventueel aanwezig virusmateriaal in de keel ook verzameld. Of, indien er ook geen virusmateriaal aanwezig is in de keel, dan is de kans nog groter dat de uitslag juist is, indien de test aangeeft dat je geen corona hebt.

   Hopelijk maakt het bovenstaande je vraag duidelijk.

   Mocht je aanvullende vragen hebben dan kan je reageren op dit bericht of anders ons bellen op: 020 226 2027

   Met vriendelijke groet,
   Team Coronazelftesten.shop

 1. Onze zoon heeft altijd een positieve zelftest en daarna een negatieve pcr test bij de ggd. De ggd snapt het niet , ze hebben geen verklaring. Hij drinkt geen cola en we hebben verschillende zelftesten gebruikt. Maar in alle gevallen: vals positief. Heeft iemand enig idee hoe dit kan? We nemen nu in elk geval geen zelftesten meer bij ben af, want iedere keer vals alarm. Niet goed voor een jongetje van 11!

  1. Dag Mirjam,

   Dank voor uw bericht.

   Op de eerste plaats is het vervelend dat uw zoon dit heeft moeten doormaken. Waarschijnlijk heeft dit ook gevolgen gehad, omdat hij bv niet naar school mocht gaan. Bijzonder irritant.

   Een verklaring is zo 1,2,3 niet te geven, maar eventuele mogelijke oorzaken willen we hieronder aanstippen.

   Het is bekend dat veel corona zelftesten bij een hele lichte besmetting niet goed scoren. Meer technisch, bij een lage virale lading, neemt de betrouwbaarheid af. Dit geldt voor alle testen. De meeste testen scoren beduidend slechter bij een lage virale lading. Een bekend merk die relatief laag scoort bij een lage virale lading is de Acon Flowflex test. Enkele andere merken zoals Siemens en Biosynex, score het beste bij een relatief lage virale lading. Dus een oplossing zou kunnen zijn dat u de testen van Biosynex of Siemens probeert, deze hebben immers een hogere betrouwbaarheid.

   Ook is het moment van testen van belang. Het beste is 1 of 2 dagen na de eerste symptomen. Te vroeg of te laat testen heeft gevolgen voor de betrouwbaarheid.

   Verder is het van belang dat de zelftest op de juiste manier wordt uitgevoerd. Wellicht kunt u, voor de zekerheid, het volgende blogartikel lezen die wij recent geschreven hebben: 5 Stappen Hoe je een Corona Zelftest Wel Goed Uitvoert Ter aanvulling van dit artikel is het verstandig naast beide neusgaten ook een monster te nemen van de keel. Dit kan gedaan worden door het wattenstaafje voorbij de wang langs de binnenkant van de keelholte te schuren. Zodoende wordt de kans op een juiste uitslag vergroot.

   Als laatste is het ook zo dat een PCR-test van de GGD een hogere betrouwbaarheid heeft vs een corona zelftest. Dit heeft meerdere oorzaken. 1. De test wordt uitgevoerd door een professional 2. Het monster wordt in het laboratorium geanalyseerd. 3. De techniek is betrouwbaarder.

   Maar het is ook zo dat geen enkele medische test een betrouwbaarheid heeft van 100%. Zelfs de PCR-test zit er soms naast, en de betrouwbaarheid neemt af, naarmate de virale lading lager is.

   Concluderend. Het lastig te verklaren waarom het bij u zoon mis ging. Maar hopelijk heb ik u hiermee enkele handreikingen gedaan, om de kans op een vals positieve/negatieve uitslag te minimaliseren.

   Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u hieronder reageren. Of ons bellen op 020 226 2027. We staan u graag te woord.

   Met vriendelijke groet,
   Team Coronazelftesten.shop

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gratis Bezorging

voor bestellingen vanaf €30 in NL en vanaf €60 in de rest van Europa

Snelle Verzending

Track & Trace

Coronazelftesten.shop levert zowel aan consumenten als aan bedrijven. Inmiddels hebben wij al ruim 20.000 verzendingen mogen verzorgen. En daar zijn wij trots op.

mijn naam is erik service medewerker

Mijn naam is Erik, servicemedewerker van Coronazelftesten.shop. Heb je een vraag over zelftesten, bel 020 226 2027 en je krijgt mij of één van mijn collega’s aan de lijn.

 1. Biosynex COVID-19 Zelftest
 2. Roche SD Biosensor
 3. MP Biomedicals Rapid Test Card
 4. Acon Biotech Flowflex
 5. BD Veritor System
Winkelwagen
WINKELWAGEN
 • Winkelwagen is leeg
0